Youmalou Privacy & Cookie Statement

1. Wie is Youmalou

Youmalou is een handelsnaam van Youmalou B.V. en is gevestigd te Capelle a/d IJssel met Kamer van Koophandel nummer 68931077. De inspanningen van Youmalou zijn er op gericht zo goed mogelijk te voldoen aan de AVG en aan de hier opgenomen verklaring inzake het privacy beleid (‘Privacy Statement’) ter waarborging van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

2. Werking

Youmalou is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Het Privacy Statement is van toepassing op gebruikers van deze website (‘Website’).

3. Voor welke situaties

In de volgende gevallen kunt u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken::

Contact
Contact - Het sturen van een email aan Youmalou via de Website of het bellen met de klantenservice met vragen over Youmalou in het algemeen of een via Youmalou gemaakte boeking. Persoonsgegevens voor dit doel worden niet bewaard; De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6 lid 1 sub b en in sommige gevallen sub f AVG, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, waarbij u toegang wordt verleend tot de website of omdat (als u geen overeenkomst met ons heeft) het noodzakelijk is voor de behartiging van Youmalou’s gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Boeken en Beheren
Boeken en Beheren - Tijdens het boekingsproces op de Website of via een telefonische order en het beheer van een order of boeking. Om de order en/of boeking goed te kunnen verwerken en beheren, dienen de noodzakelijke persoonsgegevens doorgeven te worden (bijv. aan de luchtvaartmaatschappij, de autoverhuurder, het hotel, de verzekeringsmaatschappij of andere betrokken derde partijen). Youmalou bewaart alleen de door u verstrekte persoonsgegevens van een order en/of geslaagde boeking en die voor het beheer van de boeking noodzakelijk zijn (naam, woonadres, geslacht, emailadres, telefoonnummer). Aan de dienstverleners verstrekt Youmalou alleen die informatie die noodzakelijk is om de boeking en/of wijzigingen op deze boeking succesvol uit te kunnen voeren en welke verplicht zijn in het kader van wetgeving bij de diverse lokale autoriteiten, zoals bijvoorbeeld douane- en immigratiediensten. De tijdens het betalingsproces verstrekte bank- of creditkaartgegevens worden niet via de Website verwerkt of bewaard, maar via een beveiligde en gecertificeerde omgeving versleuteld doorgegeven aan de bank ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief - Op het moment dat u zichzelf heeft opgegeven voor een of meerdere nieuwsbrieven van Youmalou, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om u de desbetreffende nieuwsbrief te kunnen zenden. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment de toezending te stoppen door u af te melden middels de aangegeven link onderaan de nieuwsbrief.

4. Verstrekking van gegevens aan derden

Youmalou verstrekt – waar zij verwerkingsverantwoordelijke is - zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonlijke informatie aan derden voor marketing doeleinden of anderszins, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten van Youmalou noodzakelijk is of dit van rechtswege door de daarvoor bevoegde autoriteiten op grond van gerechtvaardigde wettelijke bepalingen van Youmalou wordt geëist. Bij het veroorzaken van opzettelijke schade, fraude of misbruik van betaalmiddelen bij het gebruik van Youmalou eigendommen, waaronder de Website, zullen de beschikbare persoonsgegevens worden ingezet ter bestrijding daarvan.Wanneer u via digitale koppelingen van de Website naar websites van derden gaat, is dit Privacy Statement niet meer van toepassing en buiten werking. In the event of causing deliberate damage, fraud or abuse of means of payment when using Youmalou property, including the Website, the available personal data will be used to take necessary measures.

5. Questions

Users of the Website having queries about our Privacy Statement can contact Youmalou. Our contact details are provided on the Website. At written request of customers, Youmalou will remove personal data from its file as far as possible and legally permitted. The customer has as well the possibility to change the provided information at any time. In such a case Youmalou can ask the customer to transfer the modification in the by Youmalou prescribed manner and in some cases, identification may be required. You can send questions and requests to: info@youmalou.com

6. Security

To guarantee the privacy of your personal data, Youmalou implements various measures of security. When you provide personal information via the Website during or after the booking process, this data is secured via SSL (Secure Socket Layers). Your recorded personal data is then stored behind a 'Firewall' for monitoring and protection against data leaks.

7. Use of website

When you make a booking or take an option, only the personal details of the booker and/or passenger(s) are processed on behalf of the agreement with the respective service provider in accordance with Article 3b. For the use of Cookies on the Website, we kindly refer you to the 'Youmalou Cookie Policy Statement'.

8. Disclaimer

Youmalou is entitled to modify the content of the Privacy Statement in the future without the visitor being informed. The implementation of the modification on the Website is sufficient in this regard. Youmalou therefore recommends reviewing this privacy statement regularly. This Agreement is governed by Dutch Law. Any disputes will be submitted to the court and judge assigned to this.

Youmalou Cookie policy statement

Youmalou uses cookies to optimize your booking process and user experience on this website through our web services (“Website”).


"Cookies are small text files that are temporarily stored by your browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) when you visit a website. Cookies ensure that the necessary information is remembered during the booking process and for in the digital shopping cart. Cookies do not contain personal information, such as name and address details and email addresses of users. Cookies are also used for analyses to improve the performance, operation and functionality of the Website. "


Cookies are not executable (they do not run programs) and can therefore not install any malicious files on your computer. If cookies are blocked, it might cause certain functions and services to stop working.

Cookies used on this website

The following types of Cookies are used on this website:

Cookies Description Default duration (Approx) Type
cookie_control_enabled_cookies This cookie is necessary to control if you selected one option in the cookie banner 1 year Necessary
cookie_control_consent This cookie saves all the options you choose in the cookie banner 1 year Necessary
i18n_redirected This cookie stores the language you selected 1 year Necessary
ACCOUNT_CHOOSER

When you create or log in to a Google account, the cookies in the before row are stored on your computer in order to remain connected to your Google account when you visit their services again. While you remain with this active session and use plugins on other websites like ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

1 year Necessary (if you login with google in other case, this cookies will not be installed)
APISID 1 year
CONSENT 1 year
HSID 1 year
LSID 1 year
NID 6 months
OTZ 2 months
SAPISID 1 year
SID 1 year
SIDCC 1 year
SID 1 year
__Host-1PLSID 1 year
__Host-3PLSID 1 year
__Host-GAPS 1 year
__Secure-1PAPISID 1 year
__Secure-1PSID 1 year
__Secure-1PSIDCC 1 year
__Secure-3PAPISID 1 year
__Secure-3PSID 1 year
__Secure-3PSIDCC 1 year
g_state 6 months
_ga It is a Google Analytics analysis cookie that is used to store the user's identification code, although the name of the cookie, the domain and the expiration time can be customized 2 years Optional
_gat_gtag_UA_141311857_1 This Google Analytics cookie is for analysis and is used to measure how users interact with our website. 1 year Optional
_gid It is a Google Analytics analysis cookie that is used to give a different identification code to each page and indicate the date. 1 year Optional